Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Okresní volejbalový klub Jeseník, Smetanova 628/4, 790 01 Jeseník

Soutěžní řád

VII. ročník Veterán Cup 2015/2016

1. Všeobecná ustanovení

1.1   Řízení soutěže:

- soutěž vyhlašuje a pořádá OVK Jeseník, veškerou korespondenci zasílejte na adresu OVK Jeseník nebo na email  horkydaniel@seznam.cz nebo miluse.horka@mujes.cz

1.2 Hrací termíny a začátky utkání:

- začátek prvního utkání v turnaji je 8:30 hod., a to nastoupením družstva na začátek utkání. 

- přestávka mezi jednotlivými zápasy je 10 minut a poté rozhodčí zahájí utkání

- družstvo, které se nedostaví na začátek utkání do 15 minut od zahájení utkání rozhodčím, prohrává kontumačně.                           

1.3 Místo konání: tělocvična ZŠ Mikulovice

1.4 Úhrada nákladů:

- družstva startují v soutěži na vlastní náklady

- startovné:

rok 20145 - 1.200,- Kč/tým

rok 2016 - 1.600,- Kč/tým

                                                                                                                                                                                                   2. Technická ustanovení

2.1 Předpis:  hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu (pravidlo doteku sítě podle starých pravidel).

2.2 Herní systém:

-       Bude se hrát klasický herní systém 4+2, což znamená, že v každém okamžiku musí být na hřišti minimálně 2 ženy, které nejsou nijak omezeny věkem.

ŽENY – se mohou účastnit do úrovně kraje.

MUŽI – v ročníku 2015/2016 musí mít minimálně 35 let a víc a to bez výjimek.

2.3 Přihlášky družstev:

Zasílejte na emailové adresy horkydaniel@seznam.cz nebo miluse.horka@mujes.cz a to nejpozději do 30.9.2015.

 Soupisky jednotlivých družstev budou odevzdány nejpozději v den konání prvního turnaje. U každého hráče zapsaného na soupisce bude uvedeno jeho jméno, příjmení a datum narození.

Soupisky lze během sezóny doplňovat, ale pouze těmi hráči, kteří již nejsou zapsáni u jiných družstev.

Hostování mezi přihlášenými družstvy není povoleno. Ve výjimečných případech si lze půjčit jednu hráčku z jiného družstva a to po odsouhlasení pořadatele soutěže a kapitánů zúčastněných družstev.

Počet hráčů na soupisce není omezen.

2.4 Systém soutěže:

 Bude se hrát systémem každý s každým, na dva hrané sety, od stavu 0:0 do 25 bodů s rozdílem dvou bodů.

2.5 Hodnocení výsledků:

- vítězem v soutěži se stává družstvo, které získalo nejvyšší počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší poměr setů. Mají-li i potom dvě nebo více družstev stejné umístění, rozhoduje vyšší poměr míčů. Mají-li i potom dvě nebo více družstev stejné umístění, rozhoduje:

-  výsledek vzájemných utkání v celé soutěži

-  není-li ani potom rozhodnuto, určí se pořadí losem.

2.6 Zápisy o utkání: pořizují se do tiskopisů ležatého formátu (zápis o utkání) a po skončení turnaje se odevzdávají řídícímu soutěže.

2.7 Ceny

- první tři družstva budou oceněna věcným darem. V případě ekonomických možností může OVK Jeseník rozhodnout o věcném ocenění i níže umístěných družstev.

- celkový vítěz obdrží putovní pohár OVK Jeseník - Veterán Cup.

2.8 Rozpis termínů jednotlivých turnajů:

 

VETERÁNI

DATUM

TĚLOCVIČNA

17.10.2015

ZŠ Mikulovice

21.11.2015

ZŠ Mikulovice

19.12.2015

ZŠ Mikulovice

16.1.2016

ZŠ Mikulovice

20.2.2016

ZŠ Mikulovice

19.3.2016

ZŠ Mikulovice

16.4.2016

ZŠ Mikulovice

 

 

 

 

 

 

 

 

V 8:30 hod. budou vždy začínat první zápasy.

V Jeseníku dne 1.10.2015                                                   

Horký Daniel (předseda OVK Jeseník)